Oczekiwania dotyczące procesu terapeutycznego: Jak uniknąć rozczarowań i osiągnąć cele terapii?

Proces terapeutyczny jest złożonym procesem, który wymaga zaangażowania zarówno ze strony pacjenta, jak i terapeuty. Pacjenci mają często różne oczekiwania co do procesu terapeutycznego, które mogą wpłynąć na ich doświadczenie i efektywność terapii. W tym artykule przedstawimy, jakie oczekiwania pacjenci często mają co do terapii i jak uniknąć rozczarowań, aby osiągnąć cele terapii.

Oczekiwania pacjentów

 • Oczekiwanie szybkich efektów

Jednym z najczęstszych oczekiwań pacjentów jest uzyskanie szybkich efektów terapeutycznych. Pacjenci często oczekują, że problemy, z którymi zmagają się przez wiele lat, znikną w ciągu kilku spotkań. Istnieją nurty psychoterapii, które głównie skupiają się na szukaniu rozwiązań i proces terapeutyczny może trwać stosunkowo krótko. Należy jednak pamiętać, że terapia jest procesem wewnętrznej zmiany, wymaga czasu i życzliwości dla samego siebie, pracując w dobrym dla siebie tempie.

Zakładam, że terapia trwa tyle, ile potrzebuje pacjent na swoją zmianę.

 • Oczekiwanie, że terapeuta wykona całą pracę

Niektórzy pacjenci oczekują, że to terapeuta będzie aktywny i dyrektywny, a oni sami będą jedynie biernie uczestniczyć w procesie terapeutycznym. Terapia jest jednak procesem wzajemnym, w którym pacjent jest odpowiedzialny za swoje zmiany. Ważnym jest, aby pacjent, zgodnie z własną gotowością, angażował się w proces terapeutyczny.

Co wspiera pacjenta w procesie terapii?

 • Ustal cele terapeutyczne

Przed rozpoczęciem terapii warto ustalić cele, które chcemy osiągnąć. Cele powinny być konkretne, mierzalne i osiągalne w danym okresie czasu. Ustalenie celów pozwala na skoncentrowanie się na potrzebach i oczekiwaniach pacjenta oraz na ułatwienie mierzenia postępów w terapii.

 • Otwarcie się na pracę nad sobą

Wspierającym w terapii jest  zaangażowanie i otwartość ze strony pacjenta. Mogą one budować się/wzmacniać wraz z trwaniem procesu terapeutycznego. Ważnym jest zaufanie i poczucie bezpieczeństwa, które pacjent może poczuć w relacji z terapeutą i, które sprzyja dalszej pracy.

 • Bądź cierpliwy

Terapia jest procesem i wymaga cierpliwości. Ważnym jest zrozumienie, że pożądane zmiany nie zawsze są widoczne od razu i wymagają czasu oraz wysiłku. Cierpliwość i zaangażowanie w proces terapeutyczny pozwala na osiągnięcie pozytywnych efektów terapii. Życzliwość i akceptacja dla swojej gotowości i swojego tempa pracy wzmacnia także poczucie własnej wartości., którego budowanie jest fundamentalnym celem terapii.

Podsumowanie

Oczekiwania pacjentów dotyczące procesu terapeutycznego mogą wpłynąć na efektywność terapii. Ważne, aby pacjent miał realistyczne cele, był otwarty na pracę nad sobą i zaufał swojemu terapeucie. Terapia bywa procesem długotrwałym i wymaga czasu, cierpliwości oraz zaangażowania ze strony pacjenta i terapeuty.

Źródła:

 • „The Role of Client Expectations in the Counseling Process” – American Counseling Association
 • „The Challenges of Meeting Client Expectations” – Psych Central
 • „Managing Client Expectations in Therapy” – GoodTherapy
 • „Managing Patient Expectations in Psychotherapy” – Psychiatry Advisor
 • „What to Expect From Therapy” – Psychology Today
 • „Understanding Expectations in Psychotherapy” – Verywell Mind
 • „Managing Expectations in Therapy: Why It’s Important and How to Do It” – Talkspac